Rất đơn giản! Hãy tìm 3 mảnh ghép còn thiếu của chiếc Honda CRV bên dưới để có thể thắng ngay chiếc xe giá trị này*.

Nhấn và di chuyển các mảnh ghép bạn chọn để hoàn thiện chiếc xe Honda CRV này.

Silahkan putar perangkat anda